Xoş gəlmisiniz! Virtual ekspozisiya ilə tanişlıq.

600-dən artıq eksponat

Kolleksiyaya virtual baxiş

«Azərbaycanin həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən dövlət müstəqilliyinin təmin olunub qorunmasi və inkişaf etdirilməsi baximindan gömrük xidməti çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir təşkilatdir. »

Redaksiya heyətinin müraciyəti

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Tarixi Muzeyinin filialı mövzu və region baxımından əhatəli kolleksiyaya – Qərbi Avropa, Rusiya, Şərq ölkələri, həmçinin Azərbaycan incəsənətini təmsil edən sənət incilərindən ibarət "xəzinəyə" malikdir.

 

Muzey toplusunu əsasən gömrük tarixini əks etdirən sənədlər, fotolar, həmçinin sayıq gömrük əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq müsadirə edilmiş ən qədim dövrlərdən başlayaraq son yüzilliyə qədər böyük bir zaman kəsiyində müxtəlif sənətkarlar tərəfindən yaradılmış ecazkar sənət əsərləri təşkil edir.

 

Yeni yaradılmış və Sizlərə təqdim edilən bu sayt vasitəsilə muzeyin fəaliyyəti, həmçinin dünyəvi və regional xarakterli tarixi, elmi, bədii dəyərə malik nadir sənət nümunələrihaqqında yığcam məlumat və zəngin təəssürat əldə edə biləcəksiniz. 

«Azərbaycanin həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən dövlət müstəqilliyinin təmin olunub qorunmasi və inkişaf etdirilməsi baximindan gömrük xidməti çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir təşkilatdir. .»

Faktlar

Gömrük skaner SRF-1938-ci, dünyanın ən sürətli və ən doğru 12,5 ton ağırlığında və 2 mərtəbəli var.
[2019-03-20 01:59:10.1600] Starting request /: 
              User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
              Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
              If-Modified-Since: Wed, 23 Jan 2019 17:42:25 GMT
              Host: museums.createch-group.net
              Connection: Keep-Alive
              Accept-Encoding: gzip
              Post: Array
              (
              )
[2019-03-20 01:59:10.1600] Connecting to database `museums_meseums` at 127.0.0.1
         [0.0013] Connected successfully
[2019-03-20 01:59:10.1600] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'site' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.1600] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `title_az` FROM `page` WHERE '' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.1700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE '' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0004] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.1700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `property` WHERE `category` = 'museum.exhibit.properties'
         [0.0003] 5 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.1700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_exhibit` WHERE 1 ORDER BY `id` DESC LIMIT 3
         [0.0003] 3 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.1800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `press` WHERE `category` = 'news' AND `active` ORDER BY `date` DESC LIMIT 4
         [0.0004] 4 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.1900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_pano` WHERE 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0024] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'promo.text' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote` WHERE NOT `selected` ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0016] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote_author` WHERE `id` = 1 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'media' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 54 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE '' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0004] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `content` WHERE `page` = 1
         [0.0003] 3 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2100] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 200 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `fact` WHERE 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0016] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'customs.facts' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 11 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT MAX(`weight`) as `weight` FROM `tag` LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `tag` WHERE 1
         [0.0003] 5 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 903 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 885 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 867 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2200] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_exhibit` ORDER BY RAND() LIMIT 6
         [0.0045] 6 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2300] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 250 LIMIT 1
         [0.0004] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2300] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 397 LIMIT 1
         [0.0005] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2300] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 400 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2300] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 649 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2300] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 355 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2300] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 752 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-03-20 01:59:10.2300] Ending request: 
              Request processing time: 0.0776 sec