Heydər Əliyevin xatirə muzeyi

               
                   

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyevin xatirə muzeyinin açılışı 27 yanvar 2007-ci ildə həyata keçirilmişdir.

 

Muzeyin ekspozisiyası Heydər Əliyevin həyat və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə uyğun bölünmüşdür. Onlardan birincisi milli liderin gənclik və yetkin həyat dövrünə aiddir və əsasən ailə arxivlərindən olan fotoşəkillərdən ibarətdir.

 

İkinci hissə Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi, sonra isə - 1983-cü ildən SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin müavini, eləcə də Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası MK Siyasi Bürosunun üzvü olduğu dövrü əhatə edir.

 

Üçüncü bölmədə nümayiş olunan fotolarda isə Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu 1993-cü ildən 2003-cü ilədək gördüyü möhtəşəm işləri qismən əks etdirir.

 

Bundan əlavə, muzeyin kitabxanasında Heydər Əliyevin irsini əks etdirən bir çox dillərdə nəşr olunmuş  kitablar, fotoalbomlar, audio və video yazılar saxlanılır. Məsələn, muzeyin “Şəkillərə həkk olunan həyat”, “Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı”, “Bizim dövlətçiliyimiz, irsimiz, nailiyyətlərimiz” bölmələrində Heydər Əliyevin həm sovet hakimiyyəti dövründə, həm də Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərindəki fəaliyyətinin müxtəlif aspektləri virtual formada təqdim olunmuşdur.

 

Azərbaycan üçün  XX əsrin sonlarında - yenidən, ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra bir iqtisadi sistemdən digərinə ən az itkilərlə keçidin təmin edilməsi, iqtisadi strategiyanın inkişafı həyati əhəmiyyətli məsələyə çevrilmişdi. Yalnız böyük müdrikliyə, elmi biliklərə və geniş dünyagörüşünə malik, qətiyyət və cəsarət dolu bir insan belə bir taleyüklü strateji xəttin işlənib hazırlanmasını öz üzərinə götürə bilərdi.

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bu tarixi missiyanı yerinə yetirdi və dövlətin iqtisadi müvəffəqiyyətə nail olması üçün strategiyanın əsas konturlarını müəyyən etmiş oldu, tamamilə Azərbaycan reallıqlarına adaptasiya edilmiş iqtisadi inkişaf istiqamətinin müvafiq modelini təklif etdi. Bu model dünyanın bir çox dövlətlərinin müsbət təcrübələri sayəsində artıq özünü təsdiqləmişdi.

 

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının ilk illərindəki mürəkkəb siyasi şərait gömrük orqanlarının normal formalaşmasına da öz təsirini göstərirdi. Yalnız Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə dövlət siyasətinin bütün sahələrində keçirilən islahatlar respublikanın gömrük xidmətindən də yan keçmədi və bu mühüm strukturun fəaliyyətində ciddi dönüşü təmin etdi.

 

Gömrük xidmətinin ölkənin iqtisadi inkişafında rolunu yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev hər zaman bu qurumun işinə xüsusi diqqət yetirirdi.

Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının beşinci ildönümü münasibətilə söylədiyi nitqdə o, aşağıdakı sözləri dedi:

 

«Bütün ölkələrlə əlaqələrin qurulması məqsədilə sahibkarlıq, təşəbbüs və iqtisadi fəaliyyət üçün şəraitin yaradılması - bütün bunlar Azərbaycanın bugünkü iqtisadi həyatını əyani nümayiş etdirir. Digər dövlət orqanlarımızla yanaşı, gömrük xidməti də bu istiqamətdə böyük işlər görür – onun üzərinə çox böyük, çox əhəmiyyətli vəzifələr qoyulmuşdur.

 

Dünya təcrübəsini mənimsəmək, inkişaf etmiş ölkələrin gömrük xidmətləri ilə sıx əlaqə yaratmaq, onların təcrübəsindən istifadə etmək, Azərbaycanda əsaslı gömrük xidməti yaratmaq – sizin ən başlıca vəzifənizdir.

 

...Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və onu inkişaf etdirmək yalnız bütün istiqamətlərdə görülən tədbirlər nəticəsində mümkün ola bilər. Bu istiqamətlərdən biri də gömrük xidməti  işinin yüksək səviyyədə təşkilidir...»

 

Bu sözlər Azərbaycanın gömrük xidmətinin  sonrakı illərdə fəaliyyətinin proqramına çevrildi.

 

Ümummilli liderin və onun siyasi kursunun varisi, Azərbaycan Respublikasının hazırki Prezidenti, cənab İlham Əliyev ölkəmizin iqtisadiyyatının dünya birliyinə inteqrasiyası üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir.

 

2006-cı ilin fevralında Bakıda keçirilən Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (WCO) Avropa regionu Gömrük Xidməti rəhbərlərinin Beynəlxalq Konfransının iştirakçılarını salamlayarkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti qeyd etdi ki, dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasından sonra Azərbaycanda gömrük xidməti öz fəaliyyətini demək olar ki, “sıfırdan” başladı, lakin artıq Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ailəsində layiqli yer tutmaq üçün kifayət qədər təcrübə əldə etmişdir. Prezident dövlət gömrük orqanlarının fəaliyyətinin bundan sonra da intensivləşdirilməsinin zəruriliyini vurğuladı.

 

Fəxrlə qeyd etmək lazımdır ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş və onun daimi diqqət və qayğısı nəticəsində milli müstəqilliyin əsas atributlarından birinə çevrilmiş gömrük xidməti artıq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında inkişaf etməkdə davam edir və dövlətin məqsədyönlü iqtisadi islahatlarının həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır.

               
           
Xoş gəlmisiniz! Virtual ekspozisiya ilə tanişlıq.

600-dən artıq eksponat

Kolleksiyaya virtual baxiş

«Azərbaycanin həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən dövlət müstəqilliyinin təmin olunub qorunmasi və inkişaf etdirilməsi baximindan gömrük xidməti çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir təşkilatdir. .»

Faktlar

Gömrük skaner SRF-1938-ci, dünyanın ən sürətli və ən doğru 12,5 ton ağırlığında və 2 mərtəbəli var.
[2019-04-24 22:57:54.5600] Starting request /about/museum/aliev/: 
              User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
              Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
              Accept-Language: en-US,en;q=0.5
              Host: museums.createch-group.net
              Connection: Keep-Alive
              Accept-Encoding: gzip
              Post: Array
              (
              )
[2019-04-24 22:57:54.5800] Connecting to database `museums_meseums` at 127.0.0.1
         [0.0012] Connected successfully
[2019-04-24 22:57:54.5800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'site' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.5800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `title_az` FROM `page` WHERE '' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.5800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE 'about/museum/aliev/' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0012] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.5900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE 'about/museum/aliev/' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0005] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.5900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'promo.text.small' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.5900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_pano` WHERE `id` = 16 LIMIT 1
         [0.0006] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.5900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_pano` WHERE `id` = 16 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.5900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote` WHERE NOT `selected` ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0024] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote_author` WHERE `id` = 1 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'media' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 54 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `fact` WHERE 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0015] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'customs.facts' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 11 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT MAX(`weight`) as `weight` FROM `tag` LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `tag` WHERE 1
         [0.0003] 5 rows selected
[2019-04-24 22:57:54.6000] Ending request: 
              Request processing time: 0.0417 sec