Fəaliyyət və tərəfdaşlar

               
                   

     

               
           
Xoş gəlmisiniz! Virtual ekspozisiya ilə tanişlıq.

600-dən artıq eksponat

Kolleksiyaya virtual baxiş

«Azərbaycanin həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən dövlət müstəqilliyinin təmin olunub qorunmasi və inkişaf etdirilməsi baximindan gömrük xidməti çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir təşkilatdir. .»

Faktlar

Gömrük skaner SRF-1938-ci, dünyanın ən sürətli və ən doğru 12,5 ton ağırlığında və 2 mərtəbəli var.
[2019-04-24 23:37:30.9500] Starting request /about/partners/: 
              User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
              Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
              Accept-Language: en-US,en;q=0.5
              Host: museums.createch-group.net
              Connection: Keep-Alive
              Accept-Encoding: gzip
              Post: Array
              (
              )
[2019-04-24 23:37:30.9600] Connecting to database `museums_meseums` at 127.0.0.1
          [0.001] Connected successfully
[2019-04-24 23:37:30.9600] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'site' LIMIT 1
         [0.0002] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9600] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `title_az` FROM `page` WHERE '' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0002] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9600] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE 'about/partners/' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0007] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE 'about/partners/' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_pano` WHERE 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0025] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'promo.text.small' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote` WHERE NOT `selected` ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0017] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote_author` WHERE `id` = 1 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'media' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 54 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `fact` WHERE 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0023] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'customs.facts' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 11 LIMIT 1
         [0.0004] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT MAX(`weight`) as `weight` FROM `tag` LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 23:37:30.9900] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `tag` WHERE 1
         [0.0003] 5 rows selected
[2019-04-24 23:37:31.0000] Ending request: 
              Request processing time: 0.044 sec