Silah

               
                   
               
           
Xoş gəlmisiniz! Virtual ekspozisiya ilə tanişlıq.

600-dən artıq eksponat

Kolleksiyaya virtual baxiş

«Xalqi, dövləti sevmək azdir, gərək onu qoruyasan, onun üçün çalişasan, bütün qüvvəni millətin, ölkənin inkişafina həsr edəsən..»

Faktlar

Gömrük skaner SRF-1938-ci, dünyanın ən sürətli və ən doğru 12,5 ton ağırlığında və 2 mərtəbəli var.
[2019-04-24 22:57:43.9300] Starting request /tag/6/: 
              User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
              Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
              Accept-Language: en-US,en;q=0.5
              Host: museums.createch-group.net
              Connection: Keep-Alive
              Accept-Encoding: gzip
              Post: Array
              (
              )
[2019-04-24 22:57:43.9400] Connecting to database `museums_meseums` at 127.0.0.1
         [0.0008] Connected successfully
[2019-04-24 22:57:43.9400] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'site' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9400] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `title_az` FROM `page` WHERE '' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9400] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE 'tag/6/' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0003] 0 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9400] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `tag` WHERE `id` = 6 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9400] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `property` WHERE `category` = 'museum.exhibit.properties'
         [0.0003] 5 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9500] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT COUNT(*) AS `total` FROM (SELECT * FROM `museum_exhibit` WHERE 6 REGEXP CONCAT('^', `tags`, '$')) AS `table` LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9500] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_exhibit` WHERE 6 REGEXP CONCAT('^', `tags`, '$') ORDER BY `order` ASC LIMIT 0, 10
         [0.0005] 10 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9500] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'show.more' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9600] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `page` WHERE 'tag/6/' REGEXP CONCAT('^', `url`, '$') LIMIT 1
         [0.0003] 0 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `museum_pano` WHERE 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0025] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'promo.text.small' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote` WHERE NOT `selected` ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0016] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `quote_author` WHERE `id` = 1 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9700] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `settings` WHERE `name` = 'media' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 54 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `fact` WHERE 1 ORDER BY RAND() LIMIT 1
         [0.0016] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT `text_az` AS `text` FROM `content` WHERE `name` = 'customs.facts' LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `media` WHERE `id` = 11 LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT MAX(`weight`) as `weight` FROM `tag` LIMIT 1
         [0.0003] 1 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9800] Running SQL query on `museums_meseums`: 
              SELECT * FROM `tag` WHERE 1
         [0.0003] 5 rows selected
[2019-04-24 22:57:43.9800] Ending request: 
              Request processing time: 0.0522 sec